Logopeda

 

GODZINY PRACY:

PONIEDZIAŁEK  7.45-8.45

                     13.15-13.45

WTOREK   11.15-13.45

ŚRODA     12.00-14.10

CZWARTEK  7.20-7.50

                 12.00-13.40

PIĄTEK  11.15-13.45

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:  poniedziałek  od 14.15 

 

Rodzicu!

Mowa odgrywa bardzo ważną rolę w kontaktach człowieka z innymi ludźmi. Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na poprawne  kształtowanie się jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.

Dziecko, które nie mówi poprawnie jest narażone na szereg problemów, często czuje się gorsze, ma obniżone poczucie własnej wartości, ponieważ rówieśnicy mu dokuczają. Wiele wad wymowy ma wpływ na trudności w pisaniu i czytaniu. Zdarza się, że dziecko popełnia dużo błędów, ponieważ tak jak mówi, tak pisze.

Przyczyną wad wymowy może być nieprawidłowe oddychanie, trudność z wydobywaniem głosu, mała sprawność ruchowa narządów artykulacyjnych  (zwłaszcza języka i warg), zaburzony słuch fonemowy i fonetyczny, a także nieprawidłowy wzór naśladowania w domu ( naleciałości gwarowe, wady wymowy rodziców, opiekunów)

Należy sobie zdawać sprawę, iż zlikwidowanie wady wymowy u dzieci nie następuje podczas jednego spotkania z logopedą. Najczęściej terapia trwa kilka lub kilkanaście miesięcy, a może trwać nawet kilka lat (jeśli u dziecka występuje wiele wad wymowy).

Konieczna jest dobra współpraca logopedy z rodzicami.

O skuteczności terapii logopedycznej decyduje systematyczność uczęszczania na zajęcia, kontynuacja pracy w domu tzn. ćwiczenie tego, co polecił logopeda. Praca w domu polega najczęściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg oraz na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach.

 

 

RODZICU! To przede wszystkim od Ciebie zależy jak będzie mówić Twoje dziecko!

Zwracając się do specjalisty, który pomaga w nabyciu konkretnych umiejętności, uzyskujesz wskazówki do ćwiczeń do wykonywania w domu. Tylko systematyczna i codzienna praca z dzieckiem może przynieść pożądany efekt. Nie ograniczaj się tylko do spotkań z logopedą. Raz w tygodniu to za mało!!!

A oto kilka wskazówek i porad jak zorganizować i prowadzić ćwiczenia w domu:
1.    Znajdź stałą porę dnia, podczas której zawsze będziecie ćwiczyć (np. po kolacji, przed dobranocką…). SYSTEMATYCZNOŚĆ TO PODSTAWA!
2.    Czas trwania ćwiczeń dostosuj do aktualnych możliwości dziecka i jego dziennej kondycji – gdy jest wypoczęte pracujcie dłużej, gdy czuje się zmęczone, czy niespokojne wystarczy kilka minut.
3.    Wykorzystuj każdą okazję podczas codziennych zabaw i zajęć, by utrwalać prawidłową wymowę.
4.    Chwal dziecko za najdrobniejsze osiągnięcie, ciesz się jego sukcesem!
5.    Nie zniechęcaj się nie widząc natychmiastowych efektów – na sukces trzeba cierpliwie zapracować.
6.    Pamiętaj, że to Ty jesteś DOROSŁY i Ty odpowiadasz za przyszłość swojego dziecka!