Rada pedagogiczna

 

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

W ORZESZU- ZGONIU

 

 l.p.

  Imię i nazwisko:

  Wychowawca:

  Nauczany przedmiot:

     1. Jolanta Trybus

  dyrektor

 

     2.

Ewa Skabek

  kl. I

  edukacja wczesnoszkolna

logopeda

    3.

 Anna Paszek

  kl. II

  edukacja wczesnoszkolna

 4. Elżbieta Rosiak

kl. III

edukacja wczesnoszkolna

5.

Daria Mueller

--------------

                  przyroda
6.

Danuta Zabłocka

kl. VI

język angielski

7.

Maria Łukaszczyk- Huczała

kl. V

matematyka

 

8.

Aleksandra Wiechuła

--------------

język polski

historia

9.

Justyna Sosna

--------------

muzyka

10.

Małgorzata Baron

-------------

plastyka

 

11.

Maria Łyp

--------------

religia

12.

Anna Markiton

---------------

zajecia komputerowe

oligofrenopedagog

świetlica

13.

Anna Pisula   

kl. IV

technika

świetlica

14.

Adam Ryguła

---------------

wychowanie fizyczne

15.

Agata Smoluch

---------------

        wychowanie fizyczne
16.

Anna Piksa

--------------

biblioteka

pedagog szkolny

świetlica

17.

Mirella Kiecka

5-6 latki

 

wychowanie przedszkolne

18.

Elżbieta Remer

-------------------------------

wychowanie przedszkolne

19.

Stawowska Karina

3-4 latki

wychowanie przedszkolne

    oligofrenopedagog

20.

Sonia Walus-Sier

-------------------------

   surdopedagog
21.

Joanna Bortlik

---------------------------

tyflopedagog

świetlica