Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Na podstawie ustaleń MEN

1 września 2016r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

23-31 grudnia 2016r. - zimowa przerwa świąteczna

16-29 stycznia 2017r. - ferie zimowe

13-18 kwietnia 2017 r.- wiosenna przerwa świąteczna

23 czerwca  2017 r. zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

24 czerwca -31 sierpnia 2017 r. - ferie letnie

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE:    3,4,5,  kwietnia 2017 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH:

31 pażdziernika 2016r.

2 maja 2017r.

16 czerwca 2017 r.

W tych dniach szkoła zapewnia uczniom wymagajacym opieki zajecia opiekuńczo - wychowawcze.