Imprezy w szkole

COROCZNE IMPREZY ORGANIZOWANE W SZKOLE

Imprezy środowiskowe:

 

 • Dzień Górnika – spotkanie z miejscowymi górnikami i ich rodzinami przy ciastku i kawie. Uczniowie przygotowują program artystyczny i laurki.

 • Mikołajki- w spotkaniu z Mikołajem uczestniczą nasi uczniowie oraz rodzice i dzieci

spoza szkoły.

 • Dzień Babci i Dziadka - babcie i dziadkowie uczniów są obdarowywani prezentami i zapraszani do obejrzenia występów artystycznych swoich wnuków;

 • Dzień Matki - zaproszenie ukochanych mam na uroczystą akademię i poczęstunek oraz obdarowanie ich prezentami wykonanymi przez dzieci.

 • Festyn Rodzinny - organizowany przez społeczność szkolną przy wsparciu Rady Rodziców

 

Imprezy szkolne:

 

 • Pasowanie na ucznia - Pani Dyrektor przyjmuje pierwszoklasistów do grona uczniów, po złożeniu przez nich ślubowania.

 • Dzień Edukacji Narodowej - Przygotowuje go Samorząd Uczniowski, organizuje uroczystą akademię, przyznaje nauczycielom „Oskary”, wręcza kwiaty i składa życzenia wszystkim pracownikom szkoły.

 • Zabawy i wróżby andrzejkowe - Organizowana jest zabawa dyskotekowa. Uczniowie bawią się przy muzyce i są tradycyjne wróżby andrzejkowe.

 • Klasowe spotkania opłatkowe i jasełka - Uczniowie każdej klasy składają sobie życzenia i dzielą się opłatkiem. Dzień kończy się oglądaniem szkolnych jasełek, przygotowanych przez uczniów i wspólnym śpiewaniem kolęd.

 • Bal karnawałowy - Z tej okazji dzieci przygotowują piękne i pomysłowe stroje , które prezentują wśród uczestników balu, odbywają się tańce i konkursy.

 • Europejski Dzień Języków Obcych - Podróż po europejskich krajach. Poznawanie ich kultury. Klasy w różny sposób przedstawiają zwyczaje wybranego przez siebie kraju.

 • Tydzień Życzliwości - poświęcony życzliwym sposobom odnoszenia się do innych osób.

Uczniowie w szczególny sposób umilają sobie te dni, obdarowują się drobnymi podarunkami . Organizowane są również konkursy plastyczne. Tydzień podsumowany jest uroczystym apelem.

 • Klasowe śniadania wielkanocne - Każda klasa organizuje uroczyste śniadanie i składa sobie życzenia.

 • Dzień Dziecka - gry i zabawy , pieczenie kiełbasek , dzieci otrzymują słodycze przygotowane przez Radę Rodziców.

 • Dzień Sportu - Organizowanie konkursów ,zawodów i zabaw sportowych. Uczniowie rywalizują ze sobą a zwycięzcy otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody.

 

..........................................................

IMPREZY SZKOLNE W ROKU 2016/2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPREZY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

--------------------------------------------------------------------------------------------

IMPREZY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

.............................................................................................................................

IMPREZY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

...............................................................................

IMPREZY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

........................................................